วันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทั้งนี้ จะมีกิจกรรมวางพวงมาลาดอกไม้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่าน

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว