ตรวจสอบความสงบเรียบร้อยรอบตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : เช้ามืดของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการตรวจสอบความสงบเรียบร้อยรอบตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติศักดิ์ พันชน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ