เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันปิยมหาราช

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , บุคลากรกองการศึกษา และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จากนั้น พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว (กองช่าง และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางถนอมศรี ไชยวิชู ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว , นายทัศน์ ทนุรัตน์ , นางสาวชุลีพร จันต๊ะวงค์ และนางสาวกานต์ธิดา สุขรี

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ