รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (สอนภาษาต่างประเทศ) ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื้อหา : เทศบาลตำบลปัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (สอนภาษาต่างประเทศ) ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ด้วยตนเอง ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วยด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๔๐๐ ต่อ ๓๓

แหล่งข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ