ออกตรวจความเรียบร้อยสถานที่ การขออนุญาตใช้เสียง และชี้แจงการบริหารจัดการขยะแก่ผู้ประกอบการร้านค้า ภายในงานฤดูหนาวและเกษตรแฟร์ อโวคาโด

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ซึ่งนำโดยดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายภวัต ปัญญาวงค์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ออกตรวจความเรียบร้อยสถานที่ การขออนุญาตใช้เสียง และชี้แจงการบริหารจัดการขยะแก่ผู้ประกอบการร้านค้า ภายในงานฤดูหนาวและเกษตรแฟร์ อโวคาโด ณ บริเวณสถานีขนส่งอำเภอปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ