ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๓๐ น.ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง) ตามหลักสุขาภิบาล

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ