ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่บ้านป่าลาน

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปัว ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนทีพร ณ น่าน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ