ฉีดล้างทำความสะอาดในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน) และพื้นที่โดยรอบ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ