ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัว ได้ร่วมกันจัดประชุมประจำเดือน เพื่อปรึกษาหารือในงานราชการต่าง ๆ ทั่วไป รวมทั้งมอบหมายงานการจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ และงานอื่น ๆ ตามมติในที่ประชุม

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ