รังวัดพื้นที่ เพื่อจัดทำล็อคโซนร้านค้าต่าง ๆ สำหรับงานลอยกระทง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหา : วันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการรังวัดพื้นที่ เพื่อจัดทำล็อคโซนร้านค้าต่าง ๆ สำหรับงานลอยกระทง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อจากเมื่อวาน ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ ปี

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนทีพร ณ น่าน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ