ฉีดล้างและขัดทำความสะอาดพื้น บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ฉีดล้างและขัดทำความสะอาดพื้น บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ