จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานประเพณีแข่งเรือ

เนื้อหา : ในวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ช่วยจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานประเพณีแข่งเรือ ณ บริเวณคลองสวยน้ำใส บ้านปรางค์พัฒนา ๑

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ