ออกให้บริการน้ำฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณสหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด

เนื้อหา : บ่ายในวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้นางมิ่งขวัญ เบญจาธิกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการจับฉลากแผงจำหน่ายสินค้า สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขายสินค้าในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวกัลป์นภา มีบุญ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ