ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีการเลี้ยงวัวส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

เนื้อหา : ในวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายเดชา กะมะโน นิติกรชำนาญการ รวมทั้งนางสาวจริยา กันธุระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีการเลี้ยงวัวส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ (หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว) ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ได้รับร้องเรียนว่า ควรเก็บมูลสัตว์ พร้อมทำความสะอาดโรงเลี้ยงสัตว์ทุกวัน , ใช้น้ำยา EM และกากน้ำตาลช่วยในการดับกลิ่น , ตัดกิ่งไม้บริเวณโรงเลี้ยง เพื่อให้แสงแดดส่องเข้าถึง หากกรณีที่ฝนตก หรือมีสภาพภูมิอากาศอากาศชื้นแฉะ ให้ใช้แกลบหรือฟางข้าวกลบ เพื่อดับกลิ่น ทั้งนี้หากมีพื้นที่ หรือเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ต้องย้ายไปเลี้ยงในพื้นที่ที่เหมาะสม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ