ประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทงของเทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทงของเทศบาลตำบลปัว ให้มั่นคงแข็งแรง และสวยงาม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ