พิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ​- ยาเสพติด

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลาประมาณ ๑๖.๒๓ น. นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ​และยาเสพติด ณ สถานีตำรวจภูธรปัว ซึ่งเทศบาลตำบลปัว ได้ส่งเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ดำเนินการภารกิจนี้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ