การประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (คืนที่ ๒)

เนื้อหา : ค่ำวันนี้ เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ และผู้สนับสนุนทุกท่าน ร่วมกันจัดการประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (คืนที่ ๒) ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเล็กได้แสดงความสามารถของตัวเอง โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่หนูน้อยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ และ ๒ ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานได้มีประชาชนเข้ามาเที่ยวชมกันอย่างสนุกสนาน และคับคั่ง

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ