ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์รถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง บริเวณแยกบ้านต้นแหลง และนำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๘.๓๕ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๑ ราย จากเหตุการณ์รถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง บริเวณแยกบ้านต้นแหลง จากการสำรวจ พบว่า มีแผลถลอกตามร่างกาย ดังนั้น จึงนำส่งไปทำหัตถการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ