วีดิทัศน์บรรยากาศภายในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วีดิทัศน์บรรยากาศภายในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์