Big Cleaning Day หลังงานประเพณีลอยกระทงเสร็จสิ้น

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด Big Cleaning Day และขนของกลับสำนักงานเทศบาลตำบลปัว หลังงานประเพณีลอยกระทงเสร็จสิ้นลง ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางพัชรินทร์ นัยทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ