ฉีดล้างทำความสะอาดฌาปนสถานบ้านขอน

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๓๐ น.ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการฉีดล้างทำความสะอาด ฌาปนสถานบ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ