ออกให้บริการรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาล กลับบ้านในเขตพื้นที่บ้านนาป่าน

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กลับบ้านในเขตพื้นที่บ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติภณ ไชยชนะ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ