ออกให้บริการดับไฟไหม้สวนในเขตพื้นที่บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา

เนื้อหา : เที่ยงวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการดับไฟไหม้สวนของนางกรรณิการ์ เนตรทิพย์ ในเขตพื้นที่บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา ตามที่ประชาชนได้ร้องขอมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ