ปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษาความสงบ ในเขตพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ และลานจอดรถ

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ในเขตพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ และลานจอดรถ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ