รับส่งผู้ป่วยกลับจากโรงพยาบาล มาพักรักษาตัวบ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ให้บริการรับส่งผู้ป่วยที่ได้ลงทะเบียนขอใช้รถกู้ชีพ เทศบาลตำบลปัว กลับจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มาพักรักษาตัวที่บ้าน ในเขตหมู่ที่ ๘ ตำบลปัว (บ้านปรางค์พัฒนา ๒)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ