ตรวจความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ นาย ตรวจความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ , ร้านค้ารอบ ๆ ตลาด และลานจอดรถ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปิยะพงษ์ ปาละ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ