ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณตลาดบน และพื้นที่โดยรอบ

เนื้อหา : เช้ามืดวันนี้ เวลาประมาณ ๐๕.๕๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณตลาดบน และพื้นที่โดยรอบ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ