จัดทำและรังวัดพื้นที่ล็อคร้านค้า ในงานถนนคนเดินแอ่วสวนสามาม่วนใจ๋

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานพัฒนารายได้ สังกัดฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง จัดทำและรังวัดพื้นที่ล็อคร้านค้า ในงานถนนคนเดินแอ่วสวนสามาม่วนใจ๋ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนทีพร ณ น่าน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ