อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการจอดรถ บริเวณพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๒

เนื้อหา : ในช่วงเย็นของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการจอดรถ บริเวณพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๒ และพื้นที่จอดรถใกล้เคียง เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ