รับผู้ป่วยชายสูงอายุ มีอาการเวียนศีรษะ อ่อนแรง บ้านปรางค์พัฒนา ๒ ส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับผู้ป่วยที่อาศัยในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย อายุประมาณ ๗๐ – ๘๐ ปี มีอาการเวียนศีรษะ และอ่อนแรง เพื่อนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายอัครพนธ์ ไชยศิลป์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ