งดการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ทดแทนระบบเดิม

เนื้อหา : ด้วย กรมการปกครอง ได้ดำเนินการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทดแทนระบบเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้การรื้อถอนระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เดิม พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัวระบบใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น จึงของดการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๓ วัน โดยเทศบาลฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

แหล่งข่าว : งานทะเบียนราษฎร์ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ