ปฐมพยาบาลและนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาล กรณีอุบัติเหตุรถชน หน้าร้านSeed

เนื้อหา : คืนวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ กรณีอุบัติเหตุรถชน บริเวณหน้าร้าน Seed เป็นเพศชาย อายุ ๓๐ ปี จำนวน ๑ ราย และนำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวต่อไป ตามที่ได้รับแจ้งมาทางวิทยุ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ