ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานพาดสายไฟฟ้าแรงสูง

เนื้อหา : ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลปัว เพื่อปฏิบัติงานพาดสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งมีรายละเอียดกำหนดการ ดังนี้

– วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ บ้านร้อง ตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ไปจนถึงซอยทางเข้าร้านขายผ้าใจแก้ว และบ้านนาป่าน ถนนน่าน – ทุ่งช้าง เส้นหลักฝั่งซ้าย

– วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ บริเวณตึกแถวคูโบต้าน่าน สาขาปัว ไปจนถึงหน้าโรงเรียนบ้านร้อง

– วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (ดำเนินการหน้าสามแยกโรงแรมฮักปัวโฮเทล) พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ บริเวณบ้านป่าหัด โซนบน และโรงเรียนบ้านป่าหัด

– วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ บ้านขอน ถนนน่าน – ทุ่งช้าง เส้นหลัก ตั้งแต่ร้านปัวกระทะทอง ไปจนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านสวน , ซอยทางลงไปโรงเรียนบ้านขอน และปั๊มบางจาก สาขาปัว

– วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ บ้านปรางค์ ตั้งแต่ร้านอุทัยกิจเจริญ ไปจนถึงปั๊มปตท. สาขาปัว

ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๒๔๘ หรือ ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๖๑๖

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าอำเภอปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ