ออกรับผู้ป่วยหญิงสูงอายุ บ้านปรางค์พัฒนา ๒ อุบัติเหตุหกล้ม นำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๓.๒๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับผู้ป่วย เพศหญิง อายุประมาณ ๙๘ ปี ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ อุบัติเหตุหกล้ม จึงได้นำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามที่ญาติของผู้ป่วยได้แจ้งมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวปาริฉัตร คำชั่ง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ