อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณงานถนนคนเดิม แอ่วสวนสามาม่วนใจ๋

เนื้อหา : ย่ำค่ำวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้กับประชาชนที่มาเที่ยวงานถนนคนเดิม แอ่วสวนสามาม่วนใจ๋ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ