จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะต้นทาง

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะต้นทาง สำหรับจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะฮอมบุญ ครั้งที่ ๖ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ