พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การร่วมขับเคลื่อนการจัดการขยะในหน่วยงานราชการ และผ้าป่าขยะฮอมบุญ ครั้งที่ ๖

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลปัว (บ้านแก้ม หมู่ ๕ ตำบลวรนคร) ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การร่วมขับเคลื่อนการจัดการขยะในหน่วยงานราชการ และผ้าป่าขยะฮอมบุญ ครั้งที่ ๖ ณ โรงเรียนวรนคร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการจัดการขยะต้นทางในหน่วยงานราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ และเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ