ตรวจสอบการขอใบอนุญาตสถานประกอบการมองดูปัว คอทเทจ

เนื้อหา : วันนี้ ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันตรวจสอบการขอใบอนุญาตสถานประกอบการมองดูปัว คอทเทจ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ