ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเมืองแงง ตำบลแงง อำเภอปัว โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานได้มีหน่วยงานราชการต่าง ๆ จากอำเภอปัว และจังหวัดน่าน มามอบถุงยังชีพ และร่วมออกบูธนิทรรศการ เพื่อจัดบริการในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ให้แก่ประชาชนผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ