ให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย ร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดน่าน

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นาย เดชา กะมะโน นิติกรชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดน่าน ได้ให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ