รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ เครื่องพ่นสารเคมีควบคุมพาหะนำโรคติดต่อนำโดยแมลง

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว , ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๑.๕ แพร่ ในการรับตรวจประเมินประสิทธิภาพ เครื่องพ่นสารเคมีควบคุมพาหะนำโรคติดต่อนำโดยแมลง ณ เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาววิไลวรรณ อะจิมา , นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ