วีดิทัศน์กิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การร่วมขับเคลื่อนการจัดการขยะในหน่วยงาน ราชการ และผ้าป่าขยะฮอมบุญ ครั้งที่ ๖

วีดิทัศน์กิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การร่วมขับเคลื่อนการจัดการขยะในหน่วยงาน ราชการ และผ้าป่าขยะฮอมบุญ ครั้งที่ ๖

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์