เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินโครงการการจัดการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางสาวจริยา กันธุระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นตัวแทนในนามเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนิน โครงการการจัดการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ทั้งนี้ ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ได้มีการเชิญหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งในเขตอำเภอปัว มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในแอปพลิเคชั่น Google meeting

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ