ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยว แบบจำลองกำแพงเมืองปัว

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลปัว ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด บริเวณแหล่งท่องเที่ยวแบบจำลองกำแพงเมืองปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนราธิป พลจร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ