ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกการจราจร ในพื้นที่ตลาดบน

เนื้อหา : เวลาประมาณ ๐๖.๒๐ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ จัดเวรยามปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกการจราจร ในพื้นที่ตลาดบน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายสยาม แก้วโก

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ