ออกล้างทำความสะอาด บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒

เนื้อหา : ภาคเช้าในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกล้างทำความสะอาด บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ และพื้นที่โดยรอบให้สะอาดเรียบร้อย ตามหลักสุขอนามัยที่ดี

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายเปลี่ยน ปัญญาภู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ