ทำความสะอาดพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ ด้วยการขัดพื้นผิว พร้อมกับฉีดล้างทางเดิน และท่อระบายน้ำโดยรอบ 

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายเปลี่ยน ปัญญาภู และเพจ Facebook ฝ่ายป้องกันฯ ทต.ปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ