เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรม to be number one ในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางสาวจริยา กันธุระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรม to be number one ในสถานศึกษา , ชุมชน และสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมเอราวัณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่ ๔

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ