ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณงานถนนคนเดิน แอ่วสวนสามาม่วนใจ๋

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลปัว ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ บริเวณงานถนนคนเดิน แอ่วสวนสามาม่วนใจ๋ ณ ลานอเนกประสงค์ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนราธิป พลจร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ