บริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยติดเตียงบ้านขอน ไปตรวจร่างกายตามแพทย์นัด

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๘.๒๕ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ให้บริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บ้านขอน ไปตรวจร่างกายตามแพทย์นัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ